Utgraving av tomter

Drenering hus / bygninger

Opparbeidelse av veier / p-plasser

Opparbeiding av plener

Massetransport

Vann / avløsledninger / kloakkbrudd

Asfaltering

Støttemurer